40 jaar Haags Kleinkoor

1 april 1977 – 13 juni 1983 Happy Voice

Jongerenkoor Happy Voice, het latere Haags Kleinkoor, wordt opgericht om medewerking te verlenen aan kerkdiensten. Wie de leeftijd van 30 jaar bereikt moet het koor verlaten.

 

Dat het koor in het begin nog op zoek is naar een eigen gezicht en koers, blijkt onder andere uit het feit dat het koor in die 5 jaar 5 verschillende dirigenten heeft. Het repertoire is zeer breed en behelst spirituals, gospels, een enkel motet van Willem Vogel, als ook liederen van Johannes de Heer.

Van gospelkoor op weg naar kamerkoor

In september 1982 wordt Hans Jansen dirigent. Onder zijn leiding kiest het koor voor een meer eenduidig muziekbeleid. Het centrale uitgangspunt wordt het zingen van ‘meer ontwikkelde polyfone kerkmuziek’. Werken van componisten als Schütz, Mendelssohn-Bartholdy, Bruckner en Distler verschijnen op het repertoire. Dat de naam Happy Voice niet meer past bij dit repertoire wordt door iedereen begrepen, al wordt het loslaten van deze naam door velen als pijnlijker ervaren dan de muzikale koerswijziging. Op 13 juni 1983 geeft het koor een koffieconcert in de Johanneskapel aan de Bosbesstraat, voor het eerst onder de nieuwe naam Haags Kleinkoor.

Leeftijdsgrens wordt losgelaten

Omdat goed geschoolde zangers steeds opnieuw het koor verlaten vanwege het bereiken van de maximum leeftijd, wordt, in fasen, de leeftijdsgrens volledig afgeschaft. 

Zeer gewaagd, en uiteindelijk zeer geslaagd is in maart 1986 de uitvoering van de Mattheüs Passion van Heinrich Schütz in de Kloosterkerk. De recensies zijn zeer lovend. Het koor wordt geprezen vanwege de verstilde uitvoering. Vanaf dat moment is de groei naar een volwassen kamerkoor definitief ingezet.

 

Omdat er nog steeds onvoldoende repertoire voorhanden is om zelf een avondvullend concert te geven, zoekt men in die tijd samenwerking met andere koren, waaronder het Kleinkoor van de Adventkerk o.l.v. Teun Groen en twee andere koren van Hans Jansen: Kamerkoor Musica Sacra en het Haags Kerkmuziek Ensemble.

Vallen en opstaan, samen sta je sterk

Het koor maakt een paar lastige jaren door. In september 1995 overlijdt plotseling Arie Overduin, onze trouwe en zeer geliefde tenor. Helaas vertrekt ook één van de twee bassen en daardoor is de bezetting te klein om een eigen concert te geven. Maar in samenwerking met ‘zusterkoor’ Musica Sacra lukt dat toch. Ook kunnen we met versterking van enkele gastzangers de Johannes Passion van Heinrich Schütz driemaal uitvoeren. 

Samen met alle koren van Hans Jansen wordt de CD Confitebor tibi, Domini opgenomen, met werken van Hans Jansen. Ter ere van zijn 25-jarig jubileum als kerkmusicus wordt een groot concert gegeven, weer met al zijn koren. 

 

In het voorjaar van het nieuwe millennium wordt opnieuw driemaal de Johannes Passion van Heinrich Schütz uitgevoerd. In mei daaropvolgend wordt met alle koren van Hans Jansen gezamenlijk een tweede CD opgenomen, Psalmendrieluik, met muziek van Hans Jansen. In september 2000 wordt de CD gepresenteerd tijdens een concert met al zijn koren.

 

Allemaal prachtige projecten, maar op de najaarsvergadering van het koor wordt expliciet besloten de komende tijd te besteden aan de eigen identiteit en koorontplooiing en voorlopig even geen muzikale samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een eerste proeve van deze ontwikkeling is de inbreng van het koor in de Pepping-cyclus in de Gothische zaal en in de Dorpskerk Kethel (Schiedam).

Kerstuitvoeringen

In 1989 geeft het koor haar eerste kerstuitvoeringen in de Dorpskerk van Kethel  en op kerstavond in woon- en zorgcentrum Tabitha. Deze traditie houden we in ere tot op de dag van vandaag.

 Sinds die tijd is het kerstrepertoire een belangrijk deel geworden van onze identiteit. 

In de kerstperiode zingen we graag en veel in allerhande zorginstellingen en ziekenhuizen. In 2016 voor het eerst ook tijdens een memorie-kerstviering op begraafplaats Oud Eik en Duinen. We noemen onszelf in deze tijd wel eens gekscherend het Haags Kerstkoor. Het ontroert steeds weer te zien hoe mensen genieten van de kerstmuziek.

Publiekstrekker is  ons eigen jaarlijkse kerstconcert. Naast bekende christmas carols  brengen we ook grotere werken ten gehore, vaak met medewerking van diverse instrumentalisten én solisten uit eigen gelederen. Na afloop kan het publiek genieten van allerhande ‘homemade’ kerst-versnaperingen, vergezeld van glühwein en chocolademelk.

 

Zonder iets af te doen aan de andere kerstconcerten willen we het concert van 2014 in het bijzonder memoreren. Het koor sluit met haar concert aan bij het thema van dat jaar: herdenken dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Medewerking wordt verleend door Thorwald Jorgensen die het zeer bijzondere instrument de theremin bespeelt. 

In die eerste kerstnacht van de oorlog, 100 jaar geleden, zwijgen heel even de kanonnen, wisselen de soldaten van de diverse landen sigaretten uit en zingen ze samen, in drie talen, het Stille Nacht. Het koor zingt in 2014 ook het Stille Nacht in drie talen samen met de theremin, het orgel en de piano in een mooie bewerking van Douglas Brooks-Davies. Een kippenvel moment.

Om het concert dit jaar niet te hoeven missen kunt u de datum alvast in uw agenda schrijven: 

10 december  15.00 uur in de Abdijkerk. 

Festivals

We gaan weer even terug in de tijd, naar 2004. Een geheel nieuwe en spannende stap voor het koor is het meedoen aan het Schützfestival in Hoorn. Uit de vele inzendingen van kooropnames wordt het Haags Kleinkoor gekozen om mee te mogen doen. Het is een enorm leuke ervaring daar te zingen en te luisteren naar andere koren en met alle deelnemers het slotstuk te zingen. 

Tegelijk overheerst bij het koor het gevoel dat muziek te mooi is om er een wedstrijd van te maken. Nogmaals meedoen aan een concours zal niet snel weer gebeuren.

 

Mooi is wel dat Ieder koor een juryrapport ontvangt. Hieruit distilleert het koor leerpunten, vast gelegd in de notitie ‘Op koers’. Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld voortaan minstens één uur per week aan thuisstudie te besteden, op tijd met repetities beginnen, de muziek op orde te hebben en zo min mogelijk repetities verzuimen.

N.a.v. deze notitie wordt door het toenmalige bestuur ook een meerjarenplan opgesteld met de mooie naam: ‘Zingen met beleid’. Een punt daaruit is het persoonlijk stemadvies, dat eens per 2 jaar door de dirigent aan elk koorlid afzonderlijk wordt gegeven. Dit wordt nog steeds in praktijk gebracht.

 

We zingen in 2004 ook nog tijdens het festival Religieuze Muziek in Venlo.

Ook op het Haagse Kamerkorenfestival ontbreekt het Haags Kleinkoor niet. Met veel plezier heeft het koor altijd meegedaan aan dit tweejaarlijks festival in Den Haag waar tijdens een inloopconcert elk kamerkoor 20 minuten mag zingen. Het eerste festival vindt plaats in 1994 en de tiende en tevens laatste in 2012.

Het koor geeft ook acte de présence  op het Haagse vredesfestival ‘Give Peace a Voice’ in september 2015.

 

Heel bijzonder zijn de beide keren dat het Internationale Schützfestival plaats vindt in Den Haag, in 2008 en in 2016. Dirigent Hans Jansen is hierbij de initiatiefnemer en grote inspirator. Het koor zingt samen met andere koren van Hans en in 2016 ook met het Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt.

 

In 2010 voert ons koor de Matthäus Passion van Heinrich Schütz uit, zowel in de Dorpskerk Kethel (Schiedam) als ook in de Kloosterkerk.

Contacten over de grens

Begin negentiger jaren maakt het koor de eerste koorreizen, naar Sneek en Ellecom.In 1994 steken we de grens over naar het Oost-Duitse Schönebeck. De weg daar naartoe is heet en lang (file!), het verblijf daar heel bijzonder. Een gastvrij onthaal met veel Kaffee und Kuchen. Zingen in een oude synagoge, met de sporen van de Kristallnacht nog duidelijk aanwezig, ’…opdat men nooit vergete….’ Ontroerde mensen die, vanwege de communistische overheersing, al heel lang geen koor meer gehoord hadden. Onvergetelijke dagen. 

Verschillende koorreizen worden daarna nog gemaakt, o.a. naar Antwerpen waar het koor zingt in de Sint Carolus Borromeuskerk tijdens de bekende Artiestenmis 

Daarna bezoekt het koor Bury St. Edmunds in het Verenigd Koninkrijk. Medewerking wordt verleend aan twee evensongs en twee missen. Het koor is te klein om dit helemaal zelf te verzorgen, maar met aanvulling van enkele zang- en reislustige leden van andere koren is de bezetting op orde.

 

In 2013 ontvangt het Haags Kleinkoor, samen met het koor Es-Groot, het Franse koor ‘Le Scherzo’ o.l.v. Henriëtte Adler, een Nederlandse dirigente. Het gezamenlijke concert van deze drie koren in de Houtrustkerk is een mooie afsluiting van de ontmoeting.

 

In 2014 brengt het Haags Kleinkoor een tegenbezoek en reist af naar Macon, Frankrijk. Daar wordt medewerking verleend aan een mis in de mooie kathedraal van Tournus. Hoogtepunt van het bezoek is het gezamenlijk concert met Le Scherzo in een uitverkocht, mooi oud kerkje.

 

In het kader van ons 40-jarig bestaan, bezoekt het koor in mei 2017 Boedapest en Nagyvázsony. We zijn er getuige van dat het kerkorgel van het kerkje in Nagyvázsony, gerestaureerd met een gift van Hans, ingewijd wordt met orgelspel van Hans en zang van het koor. Heel speciaal klinkt het ‘ Jauchzet dem Herren alle Welt’ van Heinrich Schütz, geschreven voor twee koren. Maar het tweede koor wordt nu ‘gezongen’ door het orgel.

Zondagochtend werkt het koor mee aan een kerkdienst in de Lutherse kerk in Boedapest.

Daarnaast wordt er genoten van het moois dat te stad te bieden heeft en wordt de onderlinge band versterkt, basis voor samen muziek maken. 

Fonds 1818

Het koor laat zich graag horen in de diverse woon-en zorgcentra, verpleeg- en ziekenhuizen in de Haagse regio, gesubsidieerd door het Fonds 1818. Het is fijn om mensen te zien genieten van de muziek. Een woord van dank aan het Fonds 1818 is hier zeker op zijn plaats!

Hans Jansen

Natuurlijk zijn we grote dank verschuldigd aan Hans Jansen. Hij is altijd in het koor blijven geloven en bouwen. Het koor kende soms moeilijke tijden met een zeer minimale bezetting. Gelukkig wisten steeds weer nieuwe zangers het koor te vinden. Steeds opnieuw moest gewerkt worden aan de samenhang, koorklank en opbouw van repertoire. Als de leden zich soms wel eens afvroegen hoe het toch verder zou moeten, Hans twijfelde nooit. Door zijn stimulerende aanpak werd telkens opnieuw een koor gesmeed. 

Ook de koorleden afzonderlijk leren beter hun stem te gebruiken. Verscheidene leden, begonnen onder zijn leiding, hebben zich verder ontwikkeld tot goede solozangers en/of dirigenten.

 

Behalve een inspirerende dirigent is Hans ook een begenadigd componist. Het koor voert graag werken van zijn hand uit. Hiertoe behoren zowel zijn motetten als ook grotere werken, compleet met instrumentele bezetting. Zie voor een bibliografie van zijn werken de eigen website van Hans  www.hans-jansen.com

 

Als een kleine blijk van dank hiervoor heeft het koor van harte meegewerkt aan het ‘ridderen’ van Hans. Op 17 november 2012, tijdens de viering van zijn 40-jarig jubileum als kerkmusicus, is Hans Jansen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau geslagen. 

Het Haags Kleinkoor hoopt van harte dat ze nog lang kan genieten van deze veelzijdige, kundige en inspirerende dirigent.

Verhalen uit de oude doos

Hans dirigeert soms heel klein. Het publiek ziet dan bijna geen beweging van Hans. Dat ontlokte een toehoorster in een verpleeghuis de mooie woorden: “O, hij is helemaal geen echte dirigent…”

 

Toen we eens zongen voor mensen met dementie frunnikte een toehoorster driftig aan haar rolstoel. Pas toen ze vertwijfeld uitriep: ’Kan die herrie wat zachter’ begrepen we dat ze naar de volumeknop van de radio zocht…

 

Memorabel was ook die keer dat het koor een fietstocht maakte en onderweg op een terrasje neerstreek. Op onze vraag of we een paar tafeltjes naast elkaar mochten zetten, wilde de ober lollig zijn en zei gekscherend: “Alleen als jullie vierstemmig iets kunnen zingen.”

Tot zijn stomme verbazing werd hij op zijn wenken bediend. Het koor zette spontaan ‘Ce moys de May’ in, vierstemmig!

 

Een mooie herinnering van het koor is het in hartje zomer zingen van ‘A Ceremony of Carols’.

Een toenmalig koorlid, Nienke van Leyden, deed haar conservatoriumexamen voor harp. Een onderdeel daarvan was samenspel met een koor. Daar werkten wij graag aan mee.

 

Van hartje zomer naar een gure winter, vol sneeuw en ijzel. Het was de laatste zondag voor kerst en dan zingt het koor traditiegetrouw in de Dorpskerk Kethel in Schiedam. Echter, de wereld lag verstopt onder een dik pak sneeuw. Zo ook de snelweg naar Schiedam-Kethel.

Na veel over en weer telefoneren werd besloten toch te gaan. Op tijd vertrokken en met een slakkengangetje, maar we stonden er! Vol overgave zongen we het nu wel zeer toepasselijke 

‘In the bleak midwinter, snow, on snow, on snow…..’

Méér dan een koor

Wat misschien beschouwd kan worden als behorend tot het DNA van het Haags Kleinkoor is de onderlinge betrokkenheid. Vriendschappen, ontstaan op het koor, houden jaren stand. Heel wat trouwdiensten, jubilea, nieuwe werkkring en andere belangrijke momenten in de levens van koorleden worden samen gedeeld, vaak vergezeld van zelfgemaakte teksten op bekende koorliederen. Tijdens de repetities wordt er heel wat afgesnoept, er is immers altijd wel iets te vieren. Geliefd is ook de door het koor zelf verzorgde kerst high-tea, en natuurlijk de nieuwjaarsrecepties.

Maar ook in tijden van verdriet willen de leden er voor elkaar zijn, een kaartje, bloemetje of schouder om op uit te huilen. Juist dan wordt vaak de troostende en helende kracht van muziek gevoeld.

 

Dit hebben we als koor ook sterk ervaren bij het overlijden van koorleden. In 1995 overleed plotseling onze tenor en solist Arie Overduin. We zullen zijn inzet en trouw niet vergeten!

In 2013 ontviel ons Heleen Hanssen, sopraan en jarenlang penningmeester. Bij haar uitvaart was het koor zeer betrokken. Ook hebben we daar twee door haar gekozen muziekstukken gezongen. 

Verdriet deed het ook te horen dat Arie van Andel, tenor en jarenlang bestuurslid, was overleden. Hoewel hij al een aantal jaren van het koor was, verhuisd vanwege de liefde, zal het koor hem niet vergeten.

Jubileum

Het jongeren kerkkoor Happy Voice heeft inmiddels zelf de leeftijd van 40 jaar bereikt. De leeftijdsgrens van 30 jaar is allang opgeheven, Happy Voice werd Haags Kleinkoor, aan kerkdiensten wordt nog zelden meegewerkt. Maar het Haags Kleinkoor is nog springlevend en zingt nog steeds met een happy voice. Onder de deskundige en inspirerende leiding van Hans Jansen komen ‘noten op papier’ tot leven en is de schoonheid en zeggingskracht van muziek te ervaren. In concerten hoopt het koor nog heel lang iets van haar enthousiasme over te brengen op het publiek. 

Dank

Dat het koor elke week kan repeteren in een fijne ruimte onder leiding van een eersteklas dirigent en mooie concerten kan geven, komt mede door het beleid van het Haagse gemeentebestuur dat kunst nog steeds een warm hart toedraagt en dit vertaalt in subsidies waar wij als koor en publiek van kunnen genieten. Hiervoor onze grote dank!!

Kroniek

1977 - 1 april Oprichting van het jongerenkoor ‘Happy Voice’, tot 1982 vijf dirigenten
1982 Hans Jansen wordt dirigent. Het centrale uitgangspunt wordt het zingen van ‘meer ontwikkelde polyfone kerkmuziek’.
1983 - 13 juni  Eerste optreden onder de nieuwe naam ‘Haags Kleinkoor’.
1986 - maart  Uitvoering van de Mattheüs Passion van Heinrich Schütz in de Kloosterkerk.
1989 Eerste kerstconcerten in de Dorpskerk Kethel (Schiedam) en in verzorgingshuis Tabitha
1993 De leeftijdsgrens (inmiddels niet ouder dan 40 jaar) wordt afgeschaft.
1994 Koorreis naar Schönebeck (voormalige DDR). Ontroerde mensen die, vanwege de communistische overheersing, al heel lang geen koor meer gehoord hebben. 
1996 Besluit medewerking aan kerkdiensten zeer te beperken en zich toe te leggen op het geven van concerten. De Johannes Passion van Heinrich Schütz wordt driemaal uitgevoerd.
1997 De CD ‘Confitebor tibi, Domini’ verschijnt, met werken van Hans Jansen, gezongen door zijn gezamenlijke koren.
1997      Concert  25-jarig jubileum van Hans Jansen als kerkmusicus
1999 - juni Koorreis naar Bury St. Edmunds, met medewerking aan evensongs en missen.
1999 - nov 25-jarig jubileum van ‘zusterkoor’ Kamerkoor Musica Sacra. Het dubbelkorige motet ‘Singet dem  Herrn’  van J.S.Bach wordt door beide koren samen uitgevoerd. 
2000 - maart De  Johannes Passion van Schütz wordt driemaal uitgevoerd.
2008 Medewerking aan het Internationale Heinrich Schütz Festival te Den Haag.
2010  Matthäus Passion van Heinrich Schütz in Dorpskerk Kethel (Schiedam) en Kloosterkerk.
2012 - 17 nov   40-jarig jubileum Hans Jansen als kerkmusicus gevierd door concert met zijn gezamenlijke koren. Premiere van zijn compositie ‘Nathan der Weise’. Hans wordt geridderd in de orde van Oranje Nassau.
 2013                 Samen met Es-Groot  ontvangt het Haags Kleinkoor Le Scherzo uit Macon (Frankrijk).
2014 

Concert in een uitverkochte Abdijkerk. Concertreis naar Macon en Tournus (Frankrijk). Kerstconcert met medewerking van Thorwald Jorgensen  die het zeer bijzondere instrument, de theremin, bespeelt.

2015 - sept    

Medewerking aan en mede-organisatie van het Haagse vredesfestival  ‘Give Peace a Voice’. 

2016   

Medewerking  aan het Internationale Heinrich Schützfestival, opnieuw in Den Haag.  

2017 mei

Jubileumreis naar Budapest. We zijn er getuige  van dat het kerkorgel, gerestaureerd met een gift van Hans t.g.v. zijn 40 jarig jubileum als kerkmusicus in 2012’ , ingewijd wordt door  orgelspel van Hans en zang van het koor. Heel speciaal klinkt het ‘ Jauchzet dem  Herren alle Welt’ van Heinrich Schütz , geschreven voor twee koren. Het tweede koor wordt  ‘gezongen’ door het orgel.